Spojka v kryštalografii je zoskupenie dvoch alebo viacerých jednoduchých kryštálových tvarov na tom istom kryštáli. Inými slovami je to súbor všetkých plôch a ich zoskupenie na kryštáli, ak sú tieto plochy rôznocenné (porov. kryštálový tvar).