Spoločenský systém

Spoločenský systém je najzložitejší systém zo známych systémov. Je to dynamický systém a zároveň systém s cieľovým správaním a konjunktný systém, ktorý sa skladá z ľudí, má zložité vnútorné väzby, vyznačuje sa sekundárnou adaptabilitou, má mnohoznačné správanie, učí sa atď. Existujú formálne spoločenské systémy (oficiálne ustanovené) a neformálne. Základným podsystémom spoločenského systému je človek.

Delenie spoločenského systému upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.