Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej

Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej bola prvá celonárodná organizácia, literárny spolok v rokoch 1834-1850, ktorý vznikol z iniciátívy Slovákov žijúcich v Budíne a Pešti (Anton Ottmayer, Ján Kollár, Martin Hamuljak) s cieľom zjednotiť prívržencov spisovnej češtiny a bernolákovčiny v boji o národnú jednotu a posilnenie slovenského národného hnutia.

Predsedom bol Ján Kollár, po jeho odchode Martin Hamuljak, ktorý ho orientoval na vydavateľskú činnosť.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.