Srbská pravoslávna cirkev

Srbská pravoslávna cirkev je jedna z autokefálnych pravoslávnych cirkví. Jej najvyšším predstaviteľom je srbský patriarcha – od roku 2021 je ním patriarcha Jeho blaženosť vladyka-metropolita Porfírius.

Vlajka Srbskej pravoslávnej cirkvi
Srbská pravoslávna cirkev: Eparchie

Srbská pravoslávna cirkev pôsobí najmä na území Srbska ale svoje eparchie má aj v zahraničí. Jej sídlo je v Belehrade.

V roku 1219 uznal konštantínopolský patriarchát nezávislosť (autokefalitu) Srbskej pravoslávnej cirkvi. Od roku 1346 má cirkev hodnosť patriarchátu.

Externé odkazy Upraviť