Stabilná verzia je plnohodnotná verzia softvéru, ktorá neobsahuje (nemala by) chyby. Bola komplexne testovaná a je určená na uvoľnenie na trh pre bežných používateľov.

Stabilná verzia je po svojom vydaní postupne aktualizovaná opravnými balíčkami.