Stará Blatina je (podľa ÚGKK SR od roku 2009) názov vodného toku, ktorý sa začína južne od Pezinka v mieste styku Šúrskeho kanála, Blatiny (v užšom zmysle) a Viničianskeho kanála a ktorý sa končí ústím do Čiernej vody na severovýchodnom okraji rezervácie Šúr. Staršie sa uvádzal buď ako južná, koncová časť Blatiny (takto napr. podľa ÚGKK SR do roku 2009) alebo sa uvádzal pod názvom Šúrsky potok (napr. na mapách Slovenskej kartografie). Pred výstavbou Šúrskeho kanála (1941 – 1943) každopádne išlo o južnú, koncovú časť vtedajšej Blatiny (ktorá sa mimochodom historicky niekedy považovala len za časť Čiernej vody), ale tok dnešnej Starej Blatiny bol vtedy ešte neregulovaný, takže sa nenachádzal úplne presne na tom istom mieste ako dnes.[1][2][3][4][5]

  1. BELÁKOVÁ, M. Hydronymia severnej časti povodia Malého Dunaja. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2014 [1]
  2. Názvy vodných tokov – ÚGKK SR
  3. mapový portál HIKING.SK [online]. mapy.hiking.sk, [cit. 2019-07-18]. Dostupné online.
  4. Malé Karpaty – letná turistická mapa. 4. prepracované vydanie. Bratislava: Slovenská kartografia, 1991
  5. ZBGIS [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2019-07-19]. Dostupné online.