Stochastický proces

Stochastický proces (alebo náhodný proces alebo náhodná funkcia) sú zmeny systému v čase podmienené vplyvom nekontrolovateľných náhodných faktorov.

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.