Stredná Amerika je geografický región medzi Severnou Amerikou a Južnou Amerikou.

Spravidla sa zaraďuje do kontinentu Severná Amerika. Definuje sa rôzne, najčastejšie ako územie od Mexika alebo od Tehuantepeckej šije po Panamskú šiju, plus karibské ostrovy a Západná India.

Hlavné oblasti:

Medzi pojmami Stredná Amerika a Centrálna Amerika je – ako vidno vyššie – rozdiel, v slovenčine sa zvyknú často pri prekladoch z iných jazykov omylom zamieňať.

Referencie upraviť

  1. pozri napr. Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 210.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť