Stres (psychológia)

Stres je nešpecifická obranná reakcia organizmu, ktorá je objektívne zistiteľná podľa chemických a fyziologických prejavov tela.

Stresom sa rozumie psychický stav človeka, ktorý je buď priamo ohrozovaný alebo ohrozenie očakáva a pritom nie je presvedčený, že jeho obranná reakcia proti nepriaznivým vplyvom bude dostatočne silná. Stresová odpoveď má slúžiť k riešeniu situácie mobilizovaním všetkých síl organizmu.

Určitá miera záťaže je pre organizmus užitočná, inak by pri nedostatku podnetov mohlo dôjsť k deprivácii.

Vyvolávačmi stresov sú rozličné ťažko zvládnuteľné životné okolnosti, označované ako stresory – prekvapenie, zľaknutie, radostná či smutná správa.

Pozitívny – rozochvetie pri očakávaní kladne emocionálne nabitej udalosti. Zlepšuje výkon a tvorivosť

Negatívny – je používaný pre nepriaznivé situácie. V bežnej komunikácii je slovo stres vždy negatívne

Špecifický – úmyselne vyvolaný, prichádza po ňom uvoľnenie – adrenalínové športy

Každý z nás rád prizná, že je prepracovaný, že jeho život je plný stresu. Stres sa nevyhýba ani školskému prostrediu. Príčiny školskej záťaže spočívajú nielen vo vysokých nárokoch na vedomosti žiakov, ale veľký podiel má aj atmosféra v škole a rodine. Reakcie žiakov na stres sú rôzne – hyperaktivita, vyrušovanie, šikanovanie spolužiakov, ďalší volia osamelosť.

Príznaky upraviť

Fyziologické – červenanie sa, potenie, trasenie, bolesti hlavy, silné búšenie srdca, nechutenstvo, nadmerná chuť k jedlu, hryzenie si nechtov.

Emocionálne – zmeny nálad, napätie, únava, podráždenosť, plač, strach.

V správaní – absencia na vyučovaní, vyrušovanie, podvádzanie, agresivita, nespavosť, obmedzenie komunikácie, zhoršenie prospechu.

Stres je odpoveďou organizmu na záťaž – či už príjemný alebo nepríjemný.

Rebríček stresorov [chýba zdroj]

 • smrť manžela/ky 100
 • rozvod 73
 • rozpad manželstva 65
 • väzenie 63
 • smrť blízkeho člena rodiny 100
 • ľahšia choroba 53
 • svadba 50
 • strata zamestnania 70
 • odchod do dôchodku 45
 • choroby blízkej osoby 44
 • tehotenstvo 40
 • narodenie dieťaťa 39
 • zníženie príjmov 38
 • smrť priateľa 37
 • zmena zamestnania 36
 • manželský spor 36
 • odchod dieťaťa z domu 29
 • nové zamestnanie 28
 • konflikt s nadriadeným 23
 • zmena bydliska 20
 • zmena rytmu spánku 15
 • dopravný priestupok 10