Otvoriť hlavné menu

Wikipédia β

Stroj je zariadenie premieňajúce jeden druh energie na iný druh.

Medzi jednoduché stroje patrí páka, kladka, koleso na hriadeli (všetky sú variantom páky), skrutka, naklonená rovina a klin (všetky sú variantom naklonenej roviny).

Komenského predstava stroja zahrnuje predstavu tvorcu i účelu, na ktorý je stroj skonštruovaný, t. j. predstavu hodinového stroja a hodinára, ktorá postupuje od okazionalistov až k Leibnizovi.[1]

ReferencieUpraviť

Iné projektyUpraviť