Strop (stavebníctvo)

Strop alebo hovorovo plafón je „vodorovná konštrukcia, ktorá rozdeľuje budovu po výške na jednotlivé podlažia alebo obmedzuje zhora interiér stavby a izoluje toto podlažie spravidla tepelne a zvukovo“.[1]

Strop obložený sadrokartónovými doskami
Príklad drevenej trámovej konštrukcie stropu

Strop sa skladá z nosnej konštrukcie stropu, podlahovej konštrukcie a konštrukcie podhľadu.[2]

Základné funkcie sú[3]:

 • statická (spoľahlivá konštrukcia pre danú prevádzku a zaťaženie, ktorá znáša stále aj užitočné zaťaženie)
 • akustická (vzduchová a kroková nepriezvučnosť)
 • protipožiarna (požiarna odolnosť a nehorľavosť)
 • tepelno-technická (zamedzenie prestupu tepla)

Staticko-konštrukčné hľadisko delí stropy na[4]:

 • klenbové
 • nosníkové
 • doskové

Referencie upraviť

 1. strop. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok 5 Pom – S. Praha : Academia, 1987. 1008 s. S. 903.
 2. HÁJEK, Petr, a kol. Pozemní stavitelství II : pro 2. ročník SPŠ stavebních. 3. přeprac. vyd. Praha : Sobotáles, 2007. 225 s. ISBN 978-80-86817-22-4. S. 9.
 3. HÁJEK, Petr, a kol. Pozemní stavitelství II : pro 2. ročník SPŠ stavebních. 3. přeprac. vyd. Praha : Sobotáles, 2007. 225 s. ISBN 978-80-86817-22-4. S. 10-14.
 4. HÁJEK, Petr, a kol. Pozemní stavitelství II : pro 2. ročník SPŠ stavebních. 3. přeprac. vyd. Praha : Sobotáles, 2007. 225 s. ISBN 978-80-86817-22-4. S. 14.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť