Stud môže byť aj hanblivosť.

Stud alebo pocit hanby alebo hanba alebo pocit zahanbenia je pocit pri uvedomení si nesprávneho, zlého konania alebo nejakého iného osobného nedostatku.

Podľa Novalisa je stud pocit profanácie. S priateľstvom, láskou a pietou by sa malo zaobchádzať ako s tajomstvom. Len v ojedinelých, dôverných chvíľach by sa malo o nich hovoriť, mlčky sa o nich dorozumieť. Mnohé je príliš jemné, aby sa o tom myslelo, a ešte premnohé, aby sa o tom hovorilo.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.