Studená voda (prítok Lakšárskeho potoka)

Studená voda je potok na Záhorí, v západnej časti okresu Senica. Je to pravostranný prítok Lakšárskeho potoka, má dĺžku 6,7 km a je tokom V. rádu.

PrameňUpraviť

Pramení na Borskej nížine, v podcelku Lakšárska pahorkatina, západne od obce Lakšárska Nová Ves, v nadmorskej výške okolo 190 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Najprv tečie západným smerom oblasťou borovicových lesov, vteká do vodnej nádrže Horná Studená Voda, kde zľava ústi umelé bočné rameno Lakšárskeho potoka, na južných brehoch vznikla chatová osada Tomky. Následne vteká do vodnej nádrže Dolná Studená Voda, preteká územím Záhorských pláňav a postupne sa stáča na juhozápad. Západne od osady Húšky sa v nadmorskej výške 155,2 m n. m. vlieva do Lakšárskeho potoka.

ZdrojeUpraviť