Surdopédia

Vzdelávanie sluchovo-postihnutých

Surdopédia alebo surdopedagogika je odbor špeciálnej pedagogiky, ktorý sa zaoberá teóriou a praxou rozvoja osobnosti, výchovou a vzdelávaním osôb sluchovo postihnutých.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.