Sväté miesto

Sväté miesto je lokalita, kde sa prejavila nadľudská moc a kde je možné očakávať jej ďalšie prejavy. Viera vo svätosť niektorých miest vzniká ako lokalizácia vysokého napätia svätého (od sväto). Myšlienka všadeprítomnosti božej potrebovala dlhý vývoj. Boh alebo bohovia boli pre človeka dávnej doby prítomní na niektorých miestach viac než na iných. Toto vyhradenie svätého miesta sa znáša so všadeprítomnosťou božou aj u izraelských žalmistov. Sväté miesto vzbudzuje úctivú bázeň až hrôzu, ale súčasne aj fascinuje. Znamená pre človeka vhodnú dispozíciu pre inšpiráciu. Príklady svätých miest: hrob, dom, jaskyňa, prameň, oáza, hora, skalisko, mohutný zelený strom, chrám

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.