Svätec alebo svätý (ženský rod: svätica alebo svätá) je osoba, ktorej pozemský život sa vyznačoval mimoriadnou zbožnosťou, bohumilosťou, a ktorá sa po smrti stala prostredníkom medzi ľuďmi a bohom, schopná vplývať na osudy ľudí, ochraňovať ich a pomáhať im. Svätci sú osoby uctievané najmä v katolíckej cirkvi a islame ako vzor náboženskej dokonalosti, ochrancovia veriacich, orodovníci za ich spásu, patróni povolaní, miest a pod.[1]

Odchylne od vyššie uvedenej definície je podľa Nového zákona "svätý" každý kresťan, pretože verí, že Ježiš Kristus zomrel za jeho hriechy - teda je "v Kristovi" a prebýva v ňom Kristus. [2]

Súpis svätcov Katolíckej cirkvi a deň ich slávenia je uvedený v Rímskom martyrológiu.

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  1. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  2. The Wycliffe Bible encyclopedia. Chicago : Moody Press, [1975]. (2.) Christians in general are 'saints' in NT usage, and the term is common in reference to the inclusive membership of a local church ... Other references in the NT equate Christians in general with 'saints'.... All these are identified as saints because they are in Christ Jesus.. Dostupné online. ISBN 978-0-8024-9697-3. (English)