Svaly trupu

Svaly trupu umožňujú dýchanie (veľmi dôležitým svalom je v tomto prípade bránica), poskytujú podporu a pohyblivoť hrudnej časti chrbtice, a na trup sa úpínajú i viaceré svaly, ktorých funkcia je spojená s pohybom horných končatín.