Symbolická antropológia

Symbolická antropológia je smer kultúrnej antropológie a odbor novej etnografie, ktorý sa šíri v USA od začiatku 60. rokov 20. storočia a ktorého charakteristickou črtou je výskum kultúry ako systému zdieľaných symbolov a významov. Najvýznamnejším predstaviteľom symbolickej antropológie a jedným z jej zakladateľov je Clifford Geertz.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.