Symetrická šifra alebo symetrická kryptografia, prípadne tiež konvenčná šifra je šifra, ktorá používa pre zašifrovanie aj dešifrovanie dát rovnaký kľúč. Tým sa líši od algoritmov s verejným kľúčom, ktoré majú dvojicu kľúčov – súkromný a verejný.

Podstatnou výhodou symetrických šifier je ich nízka výpočtová náročnosť. Algoritmy pre šifrovanie s verejným kľúčom môžu byť i stotisíckrát pomalšie. Na druhej strane je veľkou nevýhodou nutnosť zdieľania tajného kľúča, takže si odosielateľ a príjemca tajnej správy musia dopredu dohodnúť na tajnom kľúči.

Použitie upraviť

Symetrické šifry sa často používajú spoločne s asymetrickými. Obvyklé použitie je také, že otvorený text sa zašifruje symetrickou šifrou s náhodne vygenerovaným kľúčom. Tento symetrický kľúč sa zašifruje verejným kľúčom asymetrickej šifry, takže dešifrovať dáta môže iba majiteľ tajného kľúča danej asymetrickej šifry.

Rozdelenie upraviť

Symetrické šifry sa delia na dva druhy. Prúdové šifry spracovávajú otvorený text po jednotlivých bitoch. Blokové šifry rozdelia otvorený text na bloky rovnakej veľkosti a doplní vhodným spôsobom posledný blok na danú veľkosť. U väčšiny šifier sa používa 64 bitový blok, AES používa 128 bitov, prípadne 256 bitov.

Blokové šifry upraviť

Prúdové šifry upraviť