Syndezmóza

Syndezmóza alebo väzivové spojenie (kostí) (lat. syndesmosis) je väzivový typ spojenia kostí.

Podľa toho, aký typ väziva v spojení prevažuje, rozoznávame nasledovné typy syndezmóz:

  • fibrózna syndezmóza (lat. syndesmosis fibrosa) - s prevahou kolagénneho väziva,
  • elastická syndezmóza (lat. syndesmosis elastica) - s prevahou elastického väziva

Pruh väziva spájajúci kosti sa označuje ako väz (lat. ligamentum).