Synkopa je v hudbe rytmický útvar, pri ktorom prízvuk pripadá namiesto ťažkej doby na ľahkú dobu. Väčšinou vzniká presunutím prízvuku ligatúrou z prvej (prízvučnej) doby taktu na poslednú (neprízvučnú) dobu predchádzajúceho taktu.[1]

Typický príklad na synkopu

Synkopy sa v hudbe používajú hlavne na jej ozvláštnenie a upútanie pozornosti poslucháča. Sú použité v klasickej hudbe, ale aj v moderných žánroch ako ragtime, džez, rap, reggae a dubstep.[2]

V slovenských ľudových piesňach sa často vyskytujú aj nepravé synkopy, tvorené touto kombináciou ♪♩♪. V takejto situácii prízvuk na prvej dobe taktu ostáva, iba zloženie rytmických hodnôt pripomína tvar synkopy.[1]

Referencie

upraviť
  1. a b DROPPOVÁ, Antónia. Elementárna hudobná teória [online]. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Pedagogická fakulta, 1998. Dostupné online.
  2. Vybrané názvy z hudební terminologie

Iné projekty

upraviť