Trans Europ Express Marchandises

(Presmerované z TEEM)

Trans Europ Express Marchandises, skratka TEEM, je druh medzinárodných nákladných vlakov. Zabezpečujú vysokú kvalitu a spoľahlivosť prepravy tovaru, s prednostným záujmom na dodaní medzi členskými krajinami UIC.

Majú prednostné postavenie pred všetkými nákladnými vlakmi.