Taktika (šport)

Taktika športových hier poukazuje na možnosti riešenia určitých čiastkových situácií v rámci stratégie. Je to systém konania hráčov a alternatív ich rozhodovania, ktorý umožnuje v časovo ohraničenej predstave cieľa realizovať krátkodobý vzťah ich činnosti, členov určitého kolektívu a celého družstva. Na realizáciu taktickej prípravy sú potrebné špeciálne prostriedky - u hráčov to sú herné zručnosti teda technika.[1]

ReferencieUpraviť

  1. PERÁČEK, Pavol. Teória športových hier. 2.. vyd. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2019. ISBN 978-80-89075-74-4. S. 436.