Tatran bol slovenský akademický spolok vo Viedni. Bol založený 25.2.1869.