Teória riadenia je samostatná vedná disciplína s výrazným interdisciplinárnym a systémovým charakterom, ktorá skúma štruktúrou riadiacich procesov v ekonomike. Teória riadenia využíva poznatky radu odborov (filozofie, sociológie, kybernetiky, matematiky, psychológie atď.)

Teória riadenia hladá odpoveď na takéto otázky:

 • Je možno pomocou daných prostriedkov riadenia dosiahnuť stanovené ciele?
 • Aké sú varianty riadenia vedúce k cieľu?
 • Existuje v danom prípade optimálne riadenie?
 • Aké vlastnosti musí mať optimálne riadenie?

Vypracovalo sa viacero prístupov k riadeniu:

 • sociologický prístup,
 • psychologický prístup,
 • kybernetický prístup,
 • matematický prístup,
 • technokratický prístup,
 • empirický prístup.

Teória riadenia - školy/smery upraviť

Existuje viacero škôl či smerov teórie riadenia. Zakladateľ teórie riadenia Adam Smith, škótsky ekonóm a filozof

 • teória mravných citov ( Theory of Moral Sentiments,1759)
 • teória spontánneho poriadku ( v diele Bohatstvo národov)

ďalšie teórie:

Externé odkazy upraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Literatúra upraviť

 • Smith, Adam: Bohatstvo národov (Wealth of Nations 1776), Pojednanie o podstate a pôvode bohatstva národov, 1958,SNTL,), Liberální institut Praha, 2001,
 • Smith,Adam: Teorie mravních citu (Theory of Moral Sentiments,1759), vyd.Liberální institut, Praha, 2005