Technické kreslenie

Technické kreslenie je grafický vyjadrovací prostriedok používaný pri kreslení výkresov v rôznych technických odboroch.

Druhy technického kreslenia: Elektrotechnické, Stavbárske, Zememeračské

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.