Človek swartkranský

(Presmerované z Telantrop)

Človek swartkranský alebo neformálne telantrop (lat. Homo capensis, Homo erectus capensis, pôvodne Telanthropus capensis, t.j. jediný druh rodu Telanthropus) je starší taxón človeka, ktorý pôvodne zahŕňal nález SK 15 a neskôr aj nálezy SK 45 a SK 847 v širšom zmysle. Značka SK znamená lokalitu Swartkrans v Afrike, odkiaľ nálezy pochádzajú. Pri SK 45 zaradenie pod človeka swartkranského vyplýva z jedného textu len nepriamo, SK 847 v širšom zmysle je nové spoločné označenie pre pôvodne tri nálezy SK 80, SK 846b a SK 847, ktoré bolo pridelené, keď sa neskôr zistilo, že v skutočnosti pochádzajú z jedného jedinca.

Okrem zaradenia pod človeka swartkranského sa spomínané nálezy najnovšie zaraďujú pod druh Homo gautengensis. Okrem toho sa alternatívne zvyknú/zvykli zaraďovať nasledovne:

  • SK 15: Homo ergaster, Homo erectus, Homo habilis, Paranthropus crassidens, Homo sp. indet.
  • SK 45:(?)Homo ergaster, Homo erectus, Homo habilis, Paranthropus crassidens
  • SK 847 v širšom zmysle: Homo ergaster, Homo erectus, Homo habilis, Homo sp., Homo cf. habilis, (časť nálezu:) Paranthropus robustus

SK 847Upraviť

Thurzo 1998 (ktorý nálezy priraďuje druhu Homo ergaster a mylne stotožňuje človeka swartranského (len) s nálezom SK 847) charakterizuje nález SK 847 v širšom zmysle takto: Druhu H. ergaster pripisujeme aj neúplnú lebku (exemplár SK 847) nájdenú v juhoafrickom Swartkranse datovanú na približne 1,5 mil. rokov. Jej jednotlivé kusy sa našli spolu s kamennými nástrojmi a dokladmi o existencii ohňa medzi pozostatkami najmenej 85 indivíduí druhu Australopithecus robustus v 50. rokoch a zvyšok roku 1969...Zachovaná časť lebky sa vyznačuje nízkou tvárou, mohutným nadočnicovým valom, stredným zaočnicovým zúžením a ostro stúpajúcim čelom.

ReferencieUpraviť