Teleso podľa Leibniza je vonkajší prejav monád, agregát mnohých monád.

Monáda sama osebe je netelesná, ale iným monádam sa môže javiť ako teleso, t. j. ako rozpriestranenosť, ktorá je takisto diferencovaná, pričom princípmi jej diferencovanosti sú priestor a čas. Zatiaľ čo monády ako substancie na seba nepôsobia, telesá podliehajú zákonom mechaniky, jestvuje medzi nimi kauzálne pôsobenie. Javový svet je teda usporiadaný, organizovaný ako sieť vzťahov príčiny a účinku.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.