Teofil (Byzantská ríša)

Teofil alebo Teofilos alebo Theofilos (* okolo 804 – † 842) bol byzantský cisár v rokoch 829842. Bol druhým cisárom amorskej alebo tiež frygickej dynastie.

Teofilov solidus
Teofilos v kronike Jana Skylitza

Na rozdiel od svojho otca, Michala II., patril k vehementným odporcom obrazov, ikonoklazmus dosiahol počas jeho vlády posledný rozkvet. V roku 832 vydal edikt, ktorý prísne zakazoval uctievať obrazy. Správy o krutostiach, ktoré sprevádzali uskutočňovanie tohto ediktu, sú tak extrémne, že sa mnohí domnievajú, že musia byť prehnané.

V čase Teofilovho nástupu na trón prebiehali na Sicílii ďalšie boje so Saracénmi, počas ktorých došlo k pádu Palerma v roku 831. Teofilos bol však nútený pozbierať všetky svoje sily na boj s bagdadským kalifátom. Túto vojnu vyvolal on sám, keď ponúkol azyl niektorým utečencom z Perzie. Medzi nimi bol jeden, ktorý po konverzii ku kresťanstvu prijal meno Theofobos, oženil sa s Teofilovou sestrou Helenou a stal sa generálom.

Byzantská armáda bola zo začiatku úspešná. V roku 837 dobyla a vyplienila mestá Samosata a Sozopetra, v ktorom sa narodil kalif Al-Mu’tasim. Pomsta Arabov však bola strašná. Al-Mutasim zhromaždil mocnú armádu, ktorú rozdelil na dve časti. Prvá časť porazila byzantskú armádu vedenú cisárom osobne pri mieste s názvom Dasymon, zatiaľ čo druhá nerušene postupovala na Amorion, odkiaľ pochádzala amorská dynastia. Po päťdesiatich piatich dňoch trvajúcom obliehaní mesto padlo vďaka zrade 23. septembra 838 do rúk al-Mutasima. 30 000 obyvateľov usmrtili, zvyšok predali do otroctva. Mesto samotné vypálili do základov.

Teofilos sa z tejto katastrofy nikdy úplne nespamätal. Mal podlomené zdravie a začiatkom roka 842 zomrel.

Niektorými historikmi je považovaný za jedného z najschopnejších byzantských cisárov, iní ho naopak považujú za orientálneho despotu a za preceňovaného a nedôležitého vládcu. Nepochybne robil čo mohol, aby dostal pod kontrolu korupciu a útlak prostého ľudu. Ako sudca sa snažil vystupovať nestranne, aj keď tresty, ktoré udelil, neboli vždy adekvátne vzhľadom na spáchané činy.

Napriek vojne v Ázii a obrovským sumám, ktoré Teofilos vydával na stavby, rozvoj remesiel a obchodu, boli financie ríše v najlepšom poriadku, predovšetkým asi vďaka vysoko výkonnej správe, ktorou disponoval. Teofilos, ktorý bol žiakom Jana Gramatika (vymenoval ho za patriarchu konštantínopolského) mal znamenité vzdelanie a bol veľkým priateľom hudby a umenia, hoci jeho vkus vraj nebol najlepší. Dal zosilniť hradby Konštantínopolu a postavil nemocnicu, ktorá existovala ešte v posledných rokoch byzantskej ríše. Pre zlepšenie obrany ríše vytvoril nové themy: Paflagonia a Chaldea, rovnako ako menšie jednotky Charsianon, Kappadokia a Seleukia.

Teofilos bol od roku 830 ženatý s Theodorou II., ktorá po jeho smrti prevzala regentstvo za neplnoletého syna Michala III.

Bibliografia

upraviť

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť


Teofil
Vladárske tituly
Predchodca
Michal II.
cisár
829842
Nástupca
Michal III.