Teoretický duch

Teoretický duch je podľa Hegela prvá forma dialektického zjednotenia duše a vedomia v rámci poslednej etapy vývinu subjektívneho ducha. Teoretický duch je predmetom skúmania psychológie, v ktorej sa ešte okrem teoretického ducha skúma praktický duch a slobodný duch.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.