Teozofická spoločnosť

Teozofická spoločnosť bola založená v New Yorku roku 1875 s cieľom naplniť rosekruciánsky program zo 17. storočia.

Znak spoločnosti

Most medzi vedou a náboženstvom mal vzniknúť skúmaním síl driemajúcich v človeku. Najvyšší odborníci teozofickej teórie, nadprirodzení majstri, ktorí z hlavného stanu v Tibete riadia osud ľudstva, majú mnoho spoločného s neviditeľnými a neznámymi nadriadenými rosekruciánskej tradície.

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.