Teriérypsy najčastejšie upotrebené v poľovníctve, v dnešnej dobe však čoraz viac chované aj ako rodinné psy a využívané pri kynologických športoch.

Kerry Blue Terrier (Modrý teriér z Kerry)

Väčšina medzinárodných kynologických organizácií radí teriéry do samostatnej skupiny (FCI, AKC, ANKC, CKC, KC, NZKC, UKC). Táto kategorizácia sa riadi podľa systematiky FCI.