Tetricus alebo Gaius Pius Esuvius Tetricus bol uzurpátor rímskeho trónu, ktorý spravoval v rokoch 271 – 274 Galiu a Britániu. Dátum jeho narodenia je neznámy, z členov jeho rodiny sa v prameňoch uvádza iba syn Tetricus Mladší.

Tetricus bol posledným vládcom takzvaného Galského cisárstva, krátkodobého štátneho útvaru na pôde impéria, ktorý vznikol v súvislosti so zajatím cisára Valeriána Peržanmi (260) a následným oslabením centrálnej vlády. Podľa kronikárov pochádzal Tetricus z urodzenej galorímskej rodiny, bol členom senátu a za uzurpátora Victorina (269 – 271) spravoval ako miestodržiteľ Akvitániu.

Cisárom sa Tetricus stal roku 271 v Burdigale (Bordeaux), krátko po zavraždení svojho predchodcu Victorina. Zásluhu na tom mala predovšetkým Victoria, jeho príbuzná a zároveň Victorinova matka, ktorá podplatila vojakov, aby Tetrika akceptovali ako vladára.

Situácia v Galii bola pre Tetrika od začiatku málo povzbudivá. Miestodržiteľ provincie Belgiky Faustinus proti nemu podpichoval vojakov a v Ríme vládol jeden z najenergickejších cisárov vôbec – Lucius Domitius Aurelianus, o ktorom sa dalo predpokladať, že sa bude usilovať pripojiť znovu odpadnuté provincie k impériu. Táto hrozba sa ešte zvýšila po roku 272, keď Aurelianus porazil palmýrsku kráľovnú Zenobiu a podmanil si všetky východné dŕžavy svojich predchodcov.

Hoci sa Tetricus na Aurelianov vpád starostlivo pripravoval a už roku 273 vymenoval svojho syna za caesara, nakoniec k bojom prakticky nedošlo. Keď Aurelianus v lete roku 274 vtrhol do Galie, zradil Tetricus nečakane svojich vojakov, prešiel na cisárovu stranu a spolu so Zenobiou sa viedol na jeseň v triumfálnom sprievode. Cisár mu nielen daroval život, ale ustanovil ho aj za correctora Lukánie.

Tetricus zomrel nevedno kedy vo vysokom veku.

Tetricus
Vladárske tituly
Predchodca
Domitianus
galský cisár
271274
Nástupca


Externé odkazy

upraviť