Textový súbor

Textový súbor označuje súbor na nejakom pamäťovom médiu, v ktorom je uložený text. Text môže byť v takomto súbore ukladaný s formátovaním alebo bez neho. Tiež je uložený v špecifickej kódovej stránke kvôli zachovaniu diakritiky.