Tfilin (hebr. תפלין), po grécky nesprávne fylaktéria, sú remienky, ktoré používajú židia pri rannej modlitbe. Každý žid používa dva druhy tfilin: tfilin šel roš, ktoré sa nasadzujú na hlavu, a tfilin šel jad, ktoré sa obväzujú okolo ruky. Oba druhy pozostávajú z čiernej škatuľky (bejt ha-tfilin), v ktorej sú uložené verše z Tóry (Exodus 13,1-10 a 11-16; Deuteronómium 6,4-9 a 11,13-21) a kožených remienkov, ktoré sú k nim pripevnené.

Správne nasadené tfilin šel jad
Chasidi z hnutia Chabad Ľubavič pomáhajú nasadzovať tfilin záujemcom na ulici

Výraz fylaktéria považujú židia za urážlivý, pretože v preklade znamená „ochranné amulety“. Obe slová - tfilin aj fylaktéria - sa v slovenčine používajú ako pomnožné podstatné mená.

Použitie tfilin upraviť

Každý žid mužského pohlavia starší ako 13 rokov je povinný nasadzovať si tfilin pri rannej modlitbe. Na šabat a vo sviatok sa tefilin nenasadzujú. Na Tiša be-av sa tfilin nasadzujú pri popoludňajšej modlitbe. Ženy nie sú povinné nasadzovať si tfilin. Niektoré rané tradície to síce umožňovali (pozri traktát Eruvin 96a v Babylonskom Talmude) a existovali legendy o ženách, ktoré si tfilin nasadzovali (napr. Rašiho dcéry, alebo Saulova dcéra a Dávidova manželka Michol), všeobecne sa však od tejto praxe odrádzalo. Neskoršie autority, predovšetkým aškenázske, dokonca nasadzovanie tfilin ženám výslovne zakázali. Moderné prúdy v judaizme uznávajú, že nasadzovanie tfilin ženami je prípustné a niektoré to dokonca výslovne podporujú.

Postup nasadzovania tfilin upraviť

Najprv sa nasadzujú tfilin šel jad. Škatuľka má byť umiestnená na vnútornej strane ľavého ramena, nad lakťom, v úrovni srdca (nad piatym rebrom). Aj keď sa ruka uvoľní, tfilin musí ostať blízko srdca. Ľaváci (u aškenázskych Židov definovaní ako osoby, ktoré píšu ľavou rukou; u Sefardov zasa ako osoby, ktoré viac používajú ľavú ruku pri práci), si tfilin nasadzujú na pravé rameno. Ľudia, ktorí majú iba jednu ruku, si tfilin nasadzujú na ňu.

Tfilin sa pripevnia na holé rameno a remienok sa sedemkrát obtočí okolo predlaktia. Potom sa nasadzujú tfilin šel roš, bejt ha-tfilin sa umiestni doprostred čela medzi oči, nesmie byť pod úrovňou vlasov, uzol na remienkoch sa urobí vzadu a ich konce sa prehodia dopredu cez rameno.

Nakoniec sa remienky obtočia okolo zápästia do tvaru hebrejského písmena ש (v spojení s tvarmi ostatných uzlov vznikne slovo שדי - Šaddaj - jedno z Božích mien) a trikrát okolo prostredníka.

Nasadzovanie tfilin sprevádza nasledujúce požehnanie: „Požehnaný si Hospodine, Bože náš, kráľ sveta, za to, že si nás posvätil svojimi príkazmi a nariadil si nám nasadzovať si tfilin.“

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Tfilin

Externé odkazy upraviť