Theologos (časopis)

Theologos je vedecký recenzovaný akademický časopis, v ktorom sú uverejňované príspevky z oblastí teológie, filozofie, histórie, religionistiky, náboženskej pedagogiky a príbuzných disciplín. V súčasnosti ho vydáva Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. V rokoch 1999 až 2004 patril do portfólia Náboženského vydavateľstva Petra. Dlhoročným predsedom redakčnej rady je Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. Medzi ďalších členov patria prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Dr. h. c. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., kardinál a emeritný krakovský arcibiskup Mons. Dr. h. c. Stanislaw Dziwisz a ďalší. Časopis bol v roku 2016 zaradený do databázy ERIH Plus [1].

ReferencieUpraviť

Externé odkazyUpraviť