Thomas Barnett

Thomas P. M. Barnett je americký vojenský geostratég. Pôsobí ako riaditeľ poradenskej firmy Enterra Solutions.

Thomas Barnett.jpg

KariéraUpraviť

Pôsobil ako strategický výskumník a profesor na U. S. Naval War College v Newport, Rhode Island, USA. Od októbra 2001 do júna 2003 slúžil ako asistent pre strategické budúcnosti na Office of Force Transformation, Office of the Secretary of Defense. Predtým viedol NewRulesSets.Project v spolupráci s firmou Cantor Fizgerald. Tento projekt bol zameraný na načrtnutie novej mapy sily a vplyvu vo svetovej ekonomike. Riadil Year 2000 International Security Dimension Project. Pôsobil ako projektový riaditeľ pre Center for Naval Analysis a pre Institute for Public Research.

DieloUpraviť

Je autorom viacerých kníh a publikácií. Vydal knihy The Pentagon´s New Map. War and Peace in the Twenty-First Century (2004) a A Blueprint for Action. A Future Worth Creating (2005) . Ph.D. z politických vied získal na Harvarde. Žije v Portsmouth, Rhode Island, USA.

The Pentagon´s New MapUpraviť

V marci 2003 uverejnil v časopise Esquire článok The Pentagon´s New Map. Následne v apríli 2004 publikoval knihu The Pentagon´s New Map - Nová mapa Pentagónu , v ktorej načrtol koncept globalizujúceho sa sveta spolu s princípmi jeho fungovania.

Etapy globalizácieUpraviť

Barnett považuje súčasné procesy globalizácie za Globalizáciu III, pričom históriu globalizácie rozdelil na tri periódy, pričom každá etapa globalizácie sa riadila inými pravidlami:

· Globalizácia I. – obdobie 1870 až 1914, bola ukončená začatím Prvej svetovej vojny

· Globalizácia II. – obdobie 1945 až 1980, bola iniciovaná USA po skončení Druhej svetovej vojny a pokračovala až do efektívneho konca Studenej vojny

· Globalizácia III. – prebieha od roku 1980 ako obdobie relatívneho mieru a mohutného ekonomického rastu, ktorý vytiahol stovky miliónov ľudí z chudoby, ale ktoré pravidlá teraz čelia ohrozeniu zo strany darebáckych štátov a medzinárodného terorizmu

· Globalizácia IV. – predstavuje jeden zo scenárov budúceho vývoja, pričom by znamenal pohltenie integráciu Neintegrovanej medzery do Funkčného jadra a jeho rozšírenie na celý svet.

Model globálneho svetaUpraviť

Barnett rozdelil súčasný svet na Funkčné jadro – Functioning Core a Neintegrovanú medzeru – Non-Integrating Gap. Tieto dve skupiny doplňujú Seam States – Štáty rozhrania tzn. štáty, ktoré sa nachádzajú na v oblasti medzi Funkčným jadrom a Neintegrovanou medzerou.

Funkčné jadroUpraviť

Funkčné jadro predstavujú tie časti sveta, ktoré aktívne integrujú svoje národné ekonomiky do globálnej ekonomiky a, ktoré sa prispôsobujú vytvárajúcej sa sade bezpečnostných pravidiel.

Do Funkčného jadra patria:

· Severná Amerika · Európa – stará a nová · Rusko · Japonsko · Čína · India · Austrália · Nový Zéland · Južná Afrika · Argentína · Brazília · Čile

Funkčné jadro zahŕňa zhruba 4 miliardy obyvateľov zo 6 miliardovej svetovej populácie. Funkčné jadro sa ďalej rozdeľuje na Staré jadro - Amerika, Európa a Japonsko – a Nové jadro, kde sú najväčšími štátmi Rusko, India a Čína.

Neintegrovaná medzeraUpraviť

Do Neintegrovanej medzery patria tie regióny sveta, ktoré sú vo veľkej miere nepripojené na globálnu ekonomiku a jej sadu pravidiel definujucich jej stabilitu. Patria tu:

· Karibská oblasť · Afrika · Balkán · Kaukaz · Stredná Ázia · Stredný Východ · Juhozápadná Ázia · Juhovýchodná Ázia – väčšia časť

Štáty rozhraniaUpraviť

Medzi Štáty rozhrania patria tie štáty, ktoré obklopujú Neintegrovanú medzeru. Tieto štáty využívajú teroristi na prenikanie do Funkčného jadra. Patria tu:

· Mexiko · Brazília · Južná Afrika · Maroko · Alžírsko · Grécko · Turecko · Pakistan · Thajsko · Malajzia · Filipíny · Indonézia

Toky globalizácieUpraviť

Medzi Funkčným jadrom a Neintegrovanou medzerou fungujú vzťahy vytvárané štyrmi skupinami tokov, ktoré zabezpečujú postupné zmenšovanie Neintegrovanej medzery a jej postupnú integráciu do Funkčného jadra. Týmito tokmi sú:

· Toky ľudí z Medzery do Jadra. · Toky bezpečnosti z Medzery do Jadra. · Toky energie z Medzery do Jadra · Toky investícií z Medzery do Jadra

BibliografiaUpraviť

Barnett, Thomas P. M.: The Pentagon´s New Map. War and Peace in the Twenty-First Century. G.P.Putnam´s Sons, New York 2004

Barnett, Thomas P. M.: Blueprint for Action. A Future Worth Creating. Putnam Adult, 2005

OdkazyUpraviť

http://www.thomaspmbarnett.com/

http://www.thomaspmbarnett.com/weblog/

http://www.enterrasolutions.com/