Tiberius Sempronius Gracchus (163 pred n. l. - 133 pred n. l.) bol rímsky občan, patricij a pre rok 133 bol spoločne s Marcom Octaviom zvolený do funkcie tribúna ľudu. Situácia bola vtedy pre rímskych občanov málo priaznivá - najlepšie tento stav vystihuje sám Gracchus.

Situácia vtedy skutočne pre plebs nebola priaznivá - všetku moc držali v rukách bohatí patríciovia, Rím bol preplnený lacnou pracovnou silou (otrokmi) a pôdu vojakov, bojujúcich za vlasť si pre sebe zaberali latifundisti, takže po návratu zo služby nemali vojaci vôbec nič, okrem svojho práva hlasovať - a tak dávali svoj hlas vo voľbách tomu, kto usporiadal viac hier a rozdal viac obilia. Situácia bola kritická a Tiberius Gracchus sa ju rozhodol riešiť radikálnym spôsobom: Vypracoval zákon o pozemkovej reforme, ktorý mal obnoviť dávno platný, ale zabudnutý zákon Licinia Sextia z roku 367 pred n. l. Zákon nepredložil pod svojím menom, ale pod menom svojich vplyvnejších spojencov, bratov Scaevolových. Zaistil si taktiež súhlas princípa senátu Appia Claudia.

Podstata reformy bola jednoduchá: Bola stanovená maximálna výmera pozemku na rodinu (max. asi 250 ha), a čo bolo navyše, malo byť prerozdelené medzi roľníkov. Keďže sa zákon predebatovával v ľudovom zhromaždení, využil druhý tribún (Marcus Octavius, ktorý bol mimochodom bohatým latifundistom) svojho práva a vetoval tento zákon. Vtedy sa Gracchus odhodlal k radikálnemu a bezprecedentnému kroku: nechal ľudové zhromaždenie hlasovať o tom, či môže tribún lidu vetovať zákon, ktorý je v prospech ľudu. Väčšina rozhodla, že nemôže - a Gracchus prehlásil Octavia za zosadeného z funkcie. Zákon o pozemkovej reforme bol prijatý a trojčlenná komisia začala pracovať na prerozdelovaní pôdy.

Táto práca však bola časovo náročná, a preto ju Gracchus počas svojho volebného obdobia nestihol dokončiť. Preto sa rozhodol k veľmi neobvyklému kroku: kandidovať na úrad tribúna ľudu ešte raz. Toho využili jeho oponenti a obvinili ho zo snahy získať moc. V deň volieb bola najvyšším rímskym velekňazom Publiom Corneliom Scipionom Nasicom zorganizovaná bitka, v ktorej bol Tiberius Gracchus zabitý.

Jeho reformy boli okamžite zastavené. O desať rokov neskôr sa stal tribúnom ľudu jeho brat, Gaius Sempronius Gracchus, ktorý chcel naviazať na svojho staršieho súrodenca, a aj sa mu to čiastočne podarilo. Práca na rozdeľovaní pôdy bola opäť začatá a čiastočne aj urobená, avšak v dobe trvania svojho tribunátu bol zavraždený a počas niekoľkých následujúcich rokov boli všetky viditeľné následky pôsobenia oboch bratov stratené.