Tibor

mužské meno

Tibor je mužské krstné meno. Meniny na Slovensku10. novembra,[1] v Česku 13. novembra.

Pôvod mena z latinského Tiburtius, čo znamená pochádzajúci z mesta Tibur (dnes Tivoli). Základom mena je slovo „čestný”. Meno Tibor je rozšírené najmä v Maďarsku, Slovensku a Česku. Českou obdobou mena je Ctirad, tiež Chval. No môžeme ho nájsť aj v nemčine (ako Tibor či Tiburtius), taliančine (Tiburzio), francúzštine (Tiburce) alebo španielčine (Tiburcio). Pozná ho aj ruština (Tivurtij) alebo poľština (Tyburcy, Tybury a Tyburcjusz).

Známi nositeliaUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. Oficiálne kalendárium [PDF online]. Ministerstvo kultúry SR – Kalendárová komisia, 2019-06-27, rev. 2020-11-18. Dostupné online.