Tiokarboxylová kyselina

Tiokarboxylová kyselina je karboxylová kyselina, ktorá obsahuje atóm síry. Jej všeobecný vzorec je R-CO-S-R.