Tomáš Pardel

prof. PhDr. Tomáš Pardel, DrSc. (* 1918 – † 1998) bol slovenský psychológ. Autor vysokoškolských učebníc a vysokoškolský pedagóg, dlhoročný riaditeľ Psychologického ústavu FFUK a vedúci katedry psychológie na FFUK v Bratislave. Bol jedným z prvých členov Slovenskej komory psychológov Psychologického ústavu FFUK.

BibliografiaUpraviť

  • 1966 - Písaná reč - jej vývin a poruchy u detí (SPN, Bratislava 1966)
  • 1967 - Pedagogická psychológia (SPN, Bratislava 1961, 1963, 1967)
  • 1970 - Úvod do psychológie, spolu s M. Jurčom
  • 1972 - Problémy psychoanalytického hnutia (Psychodiagnostika, Bratislava 1972)
  • 1975 - Kapitoly zo všeobecnej psychológie I: Predmet a systém psychologických vied, spolu s J. Koščom
  • 1975 - Základy všeobecnej psychológie, spolu s J. Borošom
  • 1977 - Kapitoly zo všeobecnej psychológie : Motivácia ľudskej činnosti a správania
  • 1982 - Psychológia