Toponomastika alebo zriedkavo toponymia je náuka o vlastných miestnych menách, súčasť onomastiky. Toponomastika skúma zemepisné mená vodopisné, horopisné, miestne, sídelné a iné.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.