Torus alebo anuloid alebo kruhový prstenec je teleso (resp. len príslušná rotačná plocha) utvorené rotáciou kružnice okolo priamky, ktorá leží v rovine tejto kružnice a nepretína ju. Kružnica leží na zvislej osi x. Ide teda o geometrické teleso podobné plávaciemu kolesu. Anuloid je algebrická plocha štvrtého stupňa.

Torus

Algebrické rovnice upraviť

Torus sa dá vyjadriť nasledujúcou rovnicou v kartézskom systéme súradníc  :

 

Alebo aj

 

Rozumnejší zápis:

(x2 + y2 + z2 + a2 - r2)2 = 4a2(x2 + y2)

kde "r" je polomer meridiánu

Vlastnosti upraviť

Obsah povrchu:

 

Objem:

 

kde:

R je vzdialenosť stredu „trubice“ od stredu toru
r je polomer „trubice“