Trans-Europ Combinés

Trans-Europ(-)Combinés alebo TransEuroCombi (TEC) je označenie pre druh medzinárodných nákladných vlakov. Slúžia na rýchlu prepravu intermodálnych jednotiek.