Transcendencia je prekračovanie hraníc medzi dvoma oblasťami, z tohto sveta do tamtoho či onoho (do transcendentna). Nadskutočnosť, nadzmyselnosť; niečo, čo leží za rozumovou a zmyslovou skúsenosťou.

Transcendencia je schopnosť uvoľniť svoju myseľ tak, že dokážete vytvoriť niečo nové. Niečo dokonalé, čo pramení priamo zo srdca.

Podľa M. Heideggera je transcendencia presahovanie jednotlivého súcna k svetu vôbec, k súcnu-v-celku, dokonca k tomu bytiu, i keď to, čo je bytie, zostáva neurčité.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.