Transeurópska dopravná sieť

Transeurópska dopravná sieť (angl. Trans-European Transport Networks, skratka TEN-T) je sieť cestných a železničných koridorov, medzinárodných letísk a vodných ciest. Základným dôvodom jej zriadenia bolo zlepšenie dopravnej infraštruktúry v medzinárodnej sfére. Bola schválená Rozhodnutím EP a Rady č. 1692/96/ES o základných usmerneniach spoločenstva pre rozvoj TEN-T 23. júla 1996.

Sieť TEN-T zahŕňa:

  • 75200 km ciest
  • 78000 km železničných tratí
  • 330 letísk
  • 270 námorných prístavov
  • 210 vnútrozemských prístavov

V roku 1994 bolo zaradených 14 nových projektov. V roku 2004 bol Rozhodnutím EP a Rady 884/2004/ES ich počet zvýšený na 30. Ich realizácia má byť dokončená do roku 2020.

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť