Travelcard je papierový cestovný lístok používaný v mestskej hromadnej doprave v oblasti Veľkého Londýna. Travelcards majú rôznu dobu platnosti, od jedného dňa až do doby jedného roku. Tieto lístky je možné zakúpiť v predajniach Transport for London, v automatoch na staniciach metra a v predajniach National Rail.

Travelcard zóny 1 až 6.

Travelcards je možné použiť:

Platnosť upraviť

 
Travelcard s platnosťou jeden deň.
 
Travelcard s platnosťou jeden týždeň.

Časová platnosť upraviť

Travelcard sa vydáva s platnosťou jeden, tri alebo seden dní alebo potom na dobu od jedného mesiaca do jedného roku. Je platná vždy do 4:30 hod. nasledujúceho dňa po poslednom dni platnosti.

Jednodenné a trojdenné lístky existujú v dvoch variantoch – vo variante pre dopravnú špičku („peak“) a mimo dopravnú špičku („off-peak“). Druhý variant umožňuje cestujúcim cestovať iba mimo dopravnú špičku, teda po 9:30 hod., Počas víkendov a sviatkov však toto obmedzenie neplatí. Držitelia prvého variantu môžu cestovať v ľubovoľný čas.

Cestovné lístky s platnosťou týždeň a dlhšou môžu byť použité bez obmedzenia dennej doby, vrátane dopravnej špičky. Pre lístky s platnosťou jeden mesiac a dlhšou je potrebná registrácia a vydanie preukazu s fotografiou (tzv. „Photocard“). Takýto cestovný lístok je neprenosný.

Zonálna platnosť upraviť

Veľký Londýn je rozdelený celkom na šesť tarifných zón (tzv. „Travelcard Zones“). [1] Prvá zóna pokrýva centrum mesta, pričom šiesta zóna je už na vonkajších hraniciach Veľkého Londýna.

Travelcards je možné zakúpiť vo rôznych zonálnych kombináciách. V tom prípade cestovný lístok platí nasledovne:

  • na linkách metra, DLR a vlakoch National Rail platí lístok iba v zónach, na ktoré bol zakúpený
  • na autobusových linkách platí lístok v rámci celého Veľkého Londýna bez ohľadu na to, na ktorú zónu bol zakúpený
  • na spojoch Tramlink je možné používať iba lístky zakúpené na zóny 3, 4, 5 a 6

Existujúce kombinácie zón, na ktoré je možné zakúpiť časový cestovný lístok sa nachádzajú na internetových stránkach Transport for London. [2]

Pozri aj upraviť