Triatlon (kynológia)

V kynologických športoch ide o prekonanie niekoľkokilometrovej dráhy psom spolu s psovodom (plávaním, behom a na bicykli). Súťaže sú rozdelené na kategórie, napríklad podľa veľkosti, či veku psa. Vyhodnocuje sa čas potrebný na prekonanie dráhy.