Trieda presnosti trieda meracích prístrojov, ktoré spĺňajú metrologické požiadavky zamerané na udržanie chýb v špecifikovaných medziach s poznámkou, že trieda presnosti sa zvyčajne udáva dohodnutým číslom alebo symbolom a nazýva sa značka (index) triedy.

Udáva sa ITx kde x je číslo od 0 do 18. Čím menšie číslo, tým vyššia presnosť.

Odchýlka nie je pre danú triedu konštantná ale relatívna k veľkosti obrábacieho rozsahu (t. j. aký maximálne veľký obrobok je možné vyrobiť). To preto,lebo napr. 1 mm sa 1 cm veľkom obrobku dokáže rozvibrovať zariadenie ale pri 10 m veľkom sa prakticky neprejaví.

0-7 supervysoká presnosť
8-12 bežná priemyselná presnosť
13-18 cena dôležitejšia ako presnosť, niekedy na ďalšie spracovanie, hlavne odliatky.

Napríklad bežný sústruh zvládne IT8-IT11, vrták IT12-IT13. Pri IT6 je obrobok hladký aj pod mikroskopom.

Pozri aj

upraviť
  • STN 01 0115 – Terminológia v metrológii (odsek 5.19 – trieda presnosti (správnosti))