Trilaterácia

Trilaterácia je budovanie siete polohových geodetických bodov akéhokoľvek rádu meraním dĺžok.